MİMARİ RESTORASYON PROGRAMINDA ALTTAN DERS ALAN ÖĞRENCİLERİN DEVAM ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMINDA ALTTAN DERS ALAN ÖĞRENCİLERİN DEVAM ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU

02 Ekim 2020

Mimari Restorasyon programı 2020-2021 güz yarıyılında okutulacak olan MMR1612518 Çizim ve Anlatım Teknikleri I haftalık uygulama içermeleri ve
öğrencilerin yıl sonunda uygulamalardan değerlendirilecek olmaları nedeniyle FF ile kalan öğrencilere Yönetim Kurulu Kararı ile devam zorunluluğu getirilmiştir.

YÜKSEKOKUL DUYURULARI

Top