Hakkında

İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenir.  

İşletme Yönetimi Programının temel hedefleri:

İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen,

Kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek,

İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen,

İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan,

Mesleği ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki sorumluluklarını bilen,

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan,

Ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış,

Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen,

İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek,

İş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir.

Öğretim Türü 

Örgün

Öğrenci Alınan Meslek Lisesi Dalları

  • İşletme
  • Muhasebe
  • Bankacılık
  • Bilgisayarlı Muhasebe
  • Dış Ticaret

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Puan Türü

Sınavsız Geçiş

EA (Eşit Ağırlık)

YÜKSEKOKUL DUYURULARI

Top