Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenir.  

 

İşletme Yönetimi Programının temel hedefleri:

İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen,

Kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek,

İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen,

İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan,

Mesleği ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki sorumluluklarını bilen,

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan,

Ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış,

Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen,

İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek,

İş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir

 

Öğretim Türü 

Örgün

Öğrenci Alınan Meslek Lisesi Dalları

 • İşletme
 • Muhasebe
 • Bankacılık
 • Bilgisayarlı Muhasebe
 • Dış Ticaret

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Puan Türü

Sınavsız Geçiş

EA (Eşit Ağırlık)

Eğitim İçeriği

 • Genel İşletme Dersleri (Genel İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi)
 • Genel Ekonomi Dersleri (İktisada Giriş, Makro İktisat, Kamu Maliyesi)
 • Genel Muhasebe Dersleri (Genel Muhasebe, Dönem Sonu Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Bilgisayarlı Muhasebe, Mali Tablo Analizleri, Muhasebe Denetimi) 
 • Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
 • Hukuk Grubu Dersler (Genel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
 • Türk Vergi Sistemi
 • Temel Finansman Dersleri ( Finansal Yönetim, Finansal Yatırım Araçları)
 • Matematik
 • Ticari Matematik
 • İstatistik
 • Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği
 • Davranış Bilimleri
 • Pazarlama İlkeleri
 • Bilgisayar Büro Programları

Eğitim Uygulama Alanları ve Atölyeler:

Bilgisayarlı Muhasebe Laboratuvarı

Eğitim Ve Öğretim Yöntemleri:

Programda eğitim ve öğretim; teorik, uygulama ve bilgisayar laboratuvarı   çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir.  

Dikey Geçiş Yapılabilen Fakülte/Bölüm:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri – İşletme Bölümü


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu © 2019 Sayfa Başı